Home

Nieuws
Info Tibet
Info Stichting
Reizen
Dalai Lama
Himalaya
film Eric Valli
Links


....
....e-mail

 

 

 

 

Informatie Stichting Potala


STICHTING POTALA
Potala is een ideële stichting, opgericht in december l997 door Helen Zwetsloot.
Tijdens een culturele reis door Tibet in augustus van datzelfde jaar werd zij in het Potala paleis aangesproken door een monnik die haar vroeg of zij in haar land iets voor Tibet kon doen. Deze vraag leidde tot het ontstaan van Stichting Potala.
De bedoeling van de Stichting is om in Nederland de Tibetaanse cultuur en filosofie meer bekendheid te geven om daarmee de Tibetanen te ondersteunen in het behouden van hun eigen identiteit.
Potala is een Stichting zonder winstkenmerk en alle vertegenwoordigers werken op vrijwillige basis.

WAT DOET POTALA?
De Stichting organiseert culturele manifestaties, evenementen en informatie avonden om de Tibetaanse cultuur, kunst en filosofie te promoten.
Tijdens deze evenementen zal er geld ingezameld worden dat beschikbaar wordtgesteld aan medische en educatieve projecten voor kinderen in Tibet en in ballingschap.
Januari 1998 heeft Potala haar eerste twee projecten gesteund, te weten Himalaya Oogzorg en een kinderopvang in India voor Tibetaanse vluchtelingetjes.

STICHTING POTALA
"ons hart gaat uit naar Tibet"

U kunt Stichting POTALA steunen door donateur te worden en minimaal € 7,50,- over te maken op giro 7743048.


E-mail: klik hier


STICHTING POTALA
DOMSELAERSTRAAT 34 1093 MA AMSTERDAM  020-663 43 28

 

naar boven